Tag Archives: “Becoming Hannah”- Terbongkarnya Gerakan Kristianisasi DAP Untuk Malaysia

“Becoming Hannah”- Terbongkarnya Gerakan Kristianisasi DAP Untuk Malaysia

Oleh rmf Salah satu strategi terancang si evangelista yang terkini ialah “kontekstualisasi”. Untuk maklumat seterusnya mengenai kerangka konsep ini  .Di Malaysia, tuntutan penggunaan ‘Allah’ adalah tipu daya kontekstualisasi.

Image | Posted on by | Tagged | Leave a comment