Liow: Kementerian Pengangkutan Menitik beratkan Langkah  Keselamatan penumpang Pengangkutan Awam


Oleh rmf

Related image

Menteri Pengangkutan telah menubuhkan sebuah panel penasihat bebas untuk menilai dan mengkaji laporan siasatan selepas kejadian kemalangan bas Genting Highland -Kuala Lumpur pada tahun 2013 yang telah direkodkan sebagai kemalangan maut yang paling teruk di Malaysia.

Panel  bebas tersebut telah  mengemukakan laporannya dengan 51 syor kepada Menteri Pengangkutan pada Januari 2014. Selepas meneliti dan mengkaji  laporan yang telah dikemukakan , Kabinet telah mengarahkan semua cadangan yang dikemukakan tersebut  dilaksanakan oleh semua agensi yang telah dikenalpasti oleh panel yang memerlukan tindakan daripada 16 agensi dan pihak berkepentingan.

Dalam hal ini, Kementerian Pengangkutan telah bekerjasama rapat dengan agensi-agensi berkaitan untuk memastikan cadangan-cadangan itu dilaksanakan dengan sewajarnya. Daripada jumlah itu, 22 langkah-langkah di bawah bidang kuasa Kementerian telah mengambil tindakan manakala langkah-langkah yang selebihnya sedang dilaksanakan oleh agensi-agensi yang berkaitan.

Ke arah ini, Kementerian Pengangkutan telah memberi mandat semua bas baru-model yang dikeluarkan bermula Januari 2015 yang akan dipasang dengan Speed Limiter Device (SLD), sejajar dengan United Nation (PBB) Peraturan 89.

Walau bagaimanapun, dalam  kejadian kemalangan tragisbas di Muar baru baru ini , menurut laporan yang  telah dikeluarkan mengenalpasti bahawa bas tersebut telah  didaftarkan pada tahun 2013 berdasarkan 2010 model diluluskan, oleh itu, ia tidak wajib untuk dipasang dengan SLD pada ketika itu dalam masa.

Kementerian sentiasa meneliti mekanisme untuk meningkatkan pematuhan peraturan-peraturan untuk mengukuhkan lagi keberkesanannya. Cadangan pematuhan pembinaan kenderaan perkhidmatan awam dengan Peraturan PBB 36, 52, 66, 80, dan 107 telah dikuatkuasakan di bawah Kelulusan Jenis Kenderaan (VTA) proses antara 2007 dan 2012.

Keselamatan Star Grading (SSG), inisiatif program penarafan bintang untuk pengusaha bas telah diperkenalkan sejak 2013 oleh MIROS sebagai sebahagian daripada cadangan daripada panel. Rangka kerja undang-undang bagi pelaksanaan sedang dikaji dengan teliti, manakala SSG sedang dijalankan secara  asas.

Bahagian Pengangkutan Darat Logistik dan, MOT diberi mandat untuk menjalankan audit menyeluruh keseluruhan rantaian perkhidmatan awam reka bentuk kenderaan, pembinaan, kelulusan dan prosedur pemeriksaan. audit itu hendaklah termasuk penyimpanan rekod agensi-agensi yang berkaitan. Audit baru akan dijalankan dan dilaporkan pada suku pertama 2017.

Kementerian sedang dalam proses menubuhkan Lembaga Keselamatan Pengangkutan Malaysia (MTSB) seperti yang dicadangkan oleh Panel Penasihat untuk melaksanakan fungsi siasatan bebas dan telus mengenai insiden keselamatan utama, penyelidikan untuk cadangan untuk meningkatkan keselamatan, pemantauan dan penilaian inisiatif keselamatan semua mod pengangkutan.

Selaku orang yang bertanggungjawab , Liow telah mengarahkan kementeriannya dan MIROS  untuk memantau pelaksanaan semua cadangan yang digariskan oleh Panel.Arahan tersebut juga telah dikeluarkan kepada semua agensi-agensi yang berkaitan di bawah bidang kuasa kementerian untuk melaporkan status dan kemajuan pelaksanaan cadangan yang berkaitan.

Kementerian Pengangkutan akan memaklumkan kepada rakyat mengenai  status laporan mengenai pelaksanaan masing-masing melalui laman web rasmi agensi yang berkaitan dari semasa ke semasa.

Kenyatan Akhbar 

liow1 liow2

 

Advertisements
Image | This entry was posted in Liow: Kementerian Pengangkutan Menitik beratkan Langkah  Keselamatan penumpang Pengangkutan Awam and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s