Modul Baru PLKN Lebih Mesra dan Berdaya Maju


Oleh rmf

ddf8f-plkn

PLKN ditangguhkan sejak Januari yang lalu telah dimanfaatkan  denagan melakukan penambahbaikan modul latihan yang  digunakan sebagai salah satu cara untuk memastikan keberkesanan modul sebelum ini.

Program PLKN yang telah dijalankan  selama ini akan membukan era baru sistem latihan bermodul baru yang akan diikuti oleh pelatih  dengan lebih  memberikan manfaat serta  mesra untuk menjamin masa depan pelatih.

Adalah difaham kan bahawa modul baru yang diperkenalkan akan lebih menumpukan kepada  kemahiran, patiriotisme, perpaduan dan PLKN sentiasa akan menerapkan nilai nilai patriotism dikalangan pelatihnya.

Menteri Pertahanan Datuk Seri Hishammuddin Hussein berkata, “Penambahan elemen kemahiran teknikal dan vokasional kepada tranformasi PLKN dibentangkan kepada Kabinet minggu lepas dan saya minta supaya ia diserapkan ke dalam Rancangan Malaysia ke-11.

“Cara bagaimana syarikat swasta akan dilibatkan dalam transformasi ini akan kita putuskan segera dalam waktu terdekat,”

Cetusan idea untuk menubuhkan makmal Transformasi PLKN adalah bertujuan untuk mengkaji kelemahan sistem latihan yang telah dijalankan . Penambahbaiakn modul latihan PLKN adalah selaras dengan keperluan semasa.

YB Datuk Noor Ehsanuddin Bin Haji Mohd Harun Narrashid oleh Pengerusi Majlis Latihan Khidmat Negara, sebelum ini menegaskan penambahbaikkan modul PLKN ini perlu mengikut kesesuaian semasa..

Hasilnya kini para pelatih bakal disediakan pakej lengkap dimana sijil yang diperolehi sepanjang menyertai PLKN boleh digunakan memandangkan mereka telah mempelajari tentang kemahiran dan vokasional sepanjang sesi latihan.

Dalam pada masa yang sam maklum balas daripada rakyat Malaysia dengan pembaharuan modul ini amat diharapkan. Ianya adalah bertujuan untuk memastikan setiap modul yang dibentangkan untuk pelatih akan dapat digunakan  demi masa depan mereka yang lebih terbaik.

Untuk melihat maklum balas yang diberikan PLKN telah membangunkan portal  dan rakyat Malaysia dijemput untuk memberikan maklum balas yang terbaik bagi memastikan PLKN terus cemerlang dibawah kepimpinan  Pengerusi  Pengerusi Majlis Latihan Khidmat Negara YB Datuk Noor Ehsanuddin Bin Haji Mohd Harun Narrashid

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s