Kepentingan Sekolah Pondok – Tahfiz Dalam kesinambungan kepimpinan Islam


Oleh rmf

Ketidak seimbangan  diantara orang islam dan bukan islam  daam bidang ekonomi dan pendidikan  amat ketara sekali. Jurang perbezaan ini telah menyebabkan orang Islam ketinggalan dalam banyak aspek penting dalam memajukan umat islam.

 Dengan dem,ikian Malaysia mengambil inisiatif untuk merapatkan jurang tersebut dalam pendidiakan yang berasas kan Islam di perkukuhkan denagan sokongan kerajaan. Bukan itu sahaja,  Malaysia mengalakan  penerokaan teknologi baru  dan diberikan  bantuan khusus untuk membantu  mereka yang layak.

Kerajaan telah menjalankan banyak program program yang berkaitan pembentukan sahsiah dan  berusaha untuk membentuk satu generasi yang berilmu, Usaha ini telah diiktiraf melalui sekolah sekolah pondok  dengan memperuntukan dana khas untuk kemajuan pendidikan pondok .

Masalah social yang semakin hari semakin menular dikalangan r4emaja Islam  amat membimbangkan. Justeru itu kerajaan mengambil langkah langkah proaktif terhadap golongan ini dengan memberikan kesedaran melalui program yang bersifat keagamaan  seperti Malam Cinta rasul yang menjadi  salah satu  cetusan untuk menjiwai dan memberikan  sentuahn dihati mereka yang berjiwa muda.

Kita amat berharap  agar pendekatan  ilmu  sekolah pondok dapat diperkembangkan dari masa kesemasa untuk memberikan ruang dan perluang kepada generasi muda mendalami ilmu  keagamaan  disampaing sebagai satu kumpulan yang akan mendominasikan kepimpinan ulama dimasa akan datang.

Cabaran yang besar didalam penganut agama islam ialah  prihal yang berkaitan Liberalisme Islam yang mana sedang dan telah diperjuangkan serta diperkenalkan kepada  masyarakat Islam  yang memberikan sasaran kepada golongan professional dan ahli akademik dalam negara ini.

 Konsep Liberalisme Islam ini amat bahaya dan kritikal kepada kepercayaan asas  orang Islam. Konsep global dan hak jantina  serta kaum wanita dipromosikan oleh kumpulan kumpulan fiminin yang bertapak di Eropah dan Amerika sekarang mula mendapat sambutan dari wanita Islam di dalam negara ini.

Matlamat kempen kempen yang dijalankan adalah untuk menuntut hak  samarata bagi kaum wanita secara peribadi dan umum. Mereka cuba membelakangi hukum dan mentafsirkan semua mengikut pasaran  semasa.

 Apa yang mereka lakukan? Golongan ini cuba mentafsir hadis hadis yang boleh menghalalkan semua perbuatan mereka. Satu ancaman gerakan  LGBT kini sedang menular di Asia Tenggara.  Oleh yang demikian, amat la wajar bagi kerajaan untuk memastikan  semua tuntutan yang membelakangi hukum tersebut dikawal dengan peruntukan undang undang yang tegas , bukan sekadar hukuman yang ringan.

Berkata saorang ahli Falsafah inggeris  “Bernard Whushu”  adalah agama yang dibawa oleh Muhammad  SAW itu sesuatu yang baik sebagaimana ianya telah memudahkan kehidupan seluruh manusia. Dan ianya  satu satunya agama yang sesuai dengan segala macam bentuk kehidupan dan saya melihat wajarlah sekiranya  Nabi Muhammad SAW digelar penyelamat umat manusia, dan sekiranya lelaki sepertinya  yang memegang pemerintahan dunia ini pasti dia akan Berjaya meyelesaikan berbagai masalah.”

Terdapat beberapa pengakuan yang cukup memberangsangkan dan kita amat percaya dan penuh yakin bahawa tindakan kerajaan Malaysia mula memertabatkan sekolah sekolah pondok, Tahfiz  dan SAR adalah langkah jangka  panjang demia kesinambungan ilmu dan kepimpianan akan datang yang cukup lengkap dari sahsiah dan nilai murni sebagai pemimpin akan datang.

Advertisements
Image | This entry was posted in Kepentingan Sekolah Pondok  Tahfiz Dalam kesinambungan kepimpinan. and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s