Blue Ocean Strategy : Strategi Laut Biru

Oleh rmf

Sumber: Klik disini

Strategi Laut Biru (Blue Ocean Strategy) merupakan suatu revolusi didalam strategi perniagaam dan inisiatif global bagi mengabungkan kreativiti dan inovasi di dalam perancangan perniagaann dan operasi bagi menguasai pasaran yang tidak terbatas. Suatu keusahawanan pada kelas dunia masa hadapan amat perlu bergerak jauh daripada pendekatan tradisi yang meningkatkan produktiviti dan insentif kepada pelanggan – pelanggan untuk terus mengekalkan kedudukan teratas melalui persaingan yang menjerat leher.

Berdasarkan kajian yang mendalam terhadap sejumlah industri- industri pendahulu, penulis mengingatkan kita dalam scenario perkembangan perniagaan tiada mana – mana syarikat ulung kekal atau pasaran atau gagasan perniagaan, sebaliknya kejayaan datang daripada keadaan proaktif dan bertentangan budaya, sosioekonomi, alam sekitar, kemajuan teknologi dan mengadaptasi rangka kerja baru dan perniagaan berasaskan alatan analatikal bagi membangunkan Strategi Laut Biru.

Dengan berkembangnya populariti Strategi Lautan Biru, kesemua syarikat – syarikat kelas dunia akan meminggirkan kaedah tradisi yang mengambil pendekatan memaksimakan produktiviti atau merendahkan harga bagi melestarikan perkembangan yang boleh menguntungkan. Bagi menguasai peluang – peluang perniagaan, mereka perlu menganjak dari pendekatan peningkatan kemajuan dan mempunyai kuantum kejatuhan, melalui melakukan inovasi dengan utiliti pelanggan, harga dan kos yang menciptakan kesan paksaan kepada segmen pengguna yang tidak terhad. Strategi- strategi Laut Biru memerlukan fokus perniagaan yang jelas, bercambah, tanda garis paksaan dan melihat merentasi pelbagai industri/perkhidmatan, kumpulan strategic didalam industri, rantaian pembeli – pembeli dan fungsi/emosi yang dipaparkan oleh pembeli-pembeli.

Suatu kes Curves; sebuah syarikat kelangsingan wanita di Taxes, di mana ia sangat Berjaya dalam menciptakan ruang Laut Biru dengan memotong dan memintas kelab – kelab kesihatan yang telah lama ditubuhkan dan senaman di rumah ber kos rendah. Strategi perniagaan masa depan akan menjadi seperti peta lakaran yang dilukiskan di kain kanvas dan meletakan gambaran besar dalam fokus, mengiktiraf keperluan untuk berubah, meneroka opsyen-opsyen perniagaan, melakarkan nilai lengkungan melalui perspektif membuat keputusan dan mengekalkan dan hubungan efektif komunikasi.

Revolusi teknologi maklumat, globalisasi perniagaan dan peranan WTO, secara antarabangsanya focus terhadap alam sekitar, ketiadaan zon – zon masa dengan 24 x 7 operasi , telah memberikan impak yang besar terhadap setrategi – strategi perniagaan keusahawanan.

Pimpinan – pimpinan global masa depan perlu melihat kewujudan permintaan, melakarkan pasaran baharu, meletakkan urutan strategic pembeli utility, haga, kos, pengangkatan dan masalah serta halangan organisasi. Penulis juga menegaskan dengan membina dan mengadaptasi Strategi Laut Biru ini ia bukan boleh dibentuk dengan hanya sehelai kertas tetapi suatu suatu dinamika proses permintaan berterusan komitmen, inetgriti, kepercayaan, sikap positif pada tahap yang tinggi dan tenaga bagi mengekalkan tekanan – tekanan daripada pelbagai daya dan bergerak kepada pasaran tanpa persaingan ruang pasaran,

By Dr Sarbjit Singh Ph DPimpina

About these ads